Danmarks første Brintbusser

udvidet resumé

  • Sandra Bødker

Abstract

Region Nordjylland og Aalborg Kommune har et fælles ønske om at gå forrest i den grønne omstilling af Danmarks tunge transport, herunder den kollektive trafik. Derfor har parterne indkøbt 3 brintbusser og et brinttankanlæg, der skal testes i en 3-årig periode. Busserne udleder hverken CO2 eller skadelige partikler, og bidrager dermed til Danmarks mål om, at al kollektiv trafik skal være emissions-frit inden år 2030. Brint er nyskabende, og øget brug af det klimavenlige brændstof er et vigtigt skridt i den grønne omstilling og et omdrejningspunkt i fremtidens energisystem.

Published
17-09-2020