National intelligent roadpricing kan mindske trafikken i København med op til 23% og 3% på landsplan

udvidet resumé

Authors

  • Jarl Zinn
  • Kristian Kolstrup

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v27i1.6178

Abstract

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har i overførselssagen 2018/2019, i forlængelse af principaftalen mellem staten og København om Lynetteholmen, fået gennemført en analyse af de trafikale effekter i København af et nationalt roadpricing system, samt hvordan roadpricing kan bidrage til finansiering af Østlig Ringvej. Analysen er gennemført med en forudsætning om, at eksisterende skatter og afgifter på biler fjernes, så indførelsen af roadpricing derfor samlet set er provenuneutral for staten. Analysen viser, at der kan forventes et fald i trafikarbejdet i København og Frederiksberg kommuner med 33% i myldretiden og 19% udenfor myldretiden. Tilsvarende ses et fald i trafikarbejdet (kørte km.) i hovedstadsområdet på ca. 23%, på landsplan 3% og en reduktion i den årlige rejsetid på ca. 11 mio. timer. Disse effekter opnås i et scenarie, hvor taksterne i systemet fastsættes, så det samlede provenu for staten er uændret. Hertil kan roadpricing skabe provenu til medfinansiering af ny infrastruktur afhængig af, hvordan taksterne fastsættes.

Downloads

Published

17-09-2020