Risikovurdering af trafik- og vejrforhold for cykeluheld

udvidet resumé

Authors

  • Marcus Skyum Myhrmann
  • Stefan Eriksen Mabit

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v27i1.6191

Abstract

Dette studie analyserer faktorer der er associeret med cykeluheld ved brug af Palm teori for trafikforhold. Metoden tillader os at sammenligne af vejr- og trafikforhold set fra en arbitrær cyklists synspunkt
(Palmfordelingen) og sammenligne det med dem set fra synspunktet af en cyklist i et cykeluheld
(uheldsfordelingen). Det muliggør en ukompliceret måde at vurdere den relative risikoændring givet bestemte vejr- og trafikforhold, såvel som at evaluere deres signifikans.
Studiet er baseret på uheldsdata (1136 cykeluheld) fra Københavns- og Frederiksberg kommune samlet over en periode på fire år. Den relative risikoændring blev vurderet pa basis af tid, vejr og sæson. Relative risikoforøgelser blev identificeret som værende signifikante i nat perioder (0-4) såvel som under morgen- og eftermiddags myldretid. Ved ydereligere analyse viste det sig dog, at natteperioder kun viste sig at være relateret til signifikant risikoforøgelse i weekenderne og morgen- og eftermiddags myldretiden, kun i hverdagene. Dette viser samtidigt, hvordan brugen af over-aggregerede forklarende variable kan lede til misvisende konklusioner når det kommer til potentielle interventions. Yderligere viste resultaterne, at nedbør var relateret til en forøgelse af risikoen for cykeluheld.
Overordnet giver Palm-distributionen en mulighed for en ny metode til at evaluere cykeluheld og identificere faktorer og forhold relateret til forsørgelsen af risiko for uheld.

Downloads

Published

21-09-2020