Emissioner fra skibe i Københavns Havn i en 5-årig periode fra 2015 til 2019

Artikel

Authors

  • Morten Winther

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v27i1.6206

Abstract

Denne artikel beretter om CO2, NOx og PM2,5 emissioner fra skibe i Københavns Havn for perioden 2015-2019 beregnet i projektet ” ”Kortlægning af udviklingen i luftforurening fra krydstogsskibe og andre skibe i danske havne” udført af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet, for Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM).
De største kilder i havnen i alle år er krydstogtskibe, fulgt af tankskibes oliepumpning (losning af olieprodukter), passagerskibe, tankskibe, containerskibe og general cargo. Mindre bidrag beregnes for ro-ro cargo og slæbebåde samt uddybningsfartøjer, bulkskibe, forskningsskibe, offshorefartøjer og flydekraner.

Pr. skibstype i 2019 beregnes følgende resultater for energiforbrug, CO2, NOx og PM2.5 (procentandele i parentes) for krydstogtskibe (56 %, 57 %, 50 %, 71 %), tankskibes oliepumpning (14 %, 13 %, 18 %, 8 %), passagerskibe (9 %, 9 %, 7 %, 9 %), tankskibe (6 %, 6 %, 8 %, 4 %), containerskibe (5 %, 5 %, 6 %, 3 %), general cargo (5 %, 5 %, 5 %, 2 %), slæbebåde (2 %, 2 %, 1 %, 1 %), ro-ro cargo (1 %, 1 %, 1 %, 0 %) og øvrige skibe (2 %, 2 %, 3 %, 1 %). Øvrige skibe omfatter uddybningsfartøjer, bulkskibe, forskningsskibe, offshorefartøjer og flydekraner.
Udviklingen i CO2 emissionerne følger udviklingen i energiforbruget. De totale CO2 emissioner ændrer sig kun lidt i perioden fra 2015 til 2019, men varierer en del fra år til år for de forskellige skibstyper. Fra 2015 til 2019 stiger de samlede CO2 NOx og PM2.5 emissioner med hhv. 7 %, 5 % og 31 %. De totale emissionsstigninger skyldes især 24 % flere anløb med gradvist større krydstogtskibe i perioden, der i højere grad benytter tung olie og scrubberteknologi. Scrubberen, hvis funktion er at rense røggassen for svovl, er mindre effektiv til at begrænse udledningen af PM2.5. For krydstogtskibe beregnes CO2[NOx, PM2.5] emissionsstigninger på 34 %[26 %, 62 %]. For alle andre skibe og olie pumpning falder CO2[NOx, PM2.5] emissionerne med hhv. 13 %[8 %, 8 %] og 17 %[15 %, 16 %].

Downloads

Published

22-09-2020

How to Cite

Winther, M. (2020). Emissioner fra skibe i Københavns Havn i en 5-årig periode fra 2015 til 2019 : Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 27(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v27i1.6206