Metode til tværgående trafik- og udbygningsplan for jernbanenettet i Øresundsregionen

udvidet resumé

Authors

  • Sten Hansen

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v27i1.6213

Abstract

Projektet Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen skal udarbejde strategiske scenarier for togtrafikken i Øresundsregionen for at øge tilgængeligheden til/fra og indenfor regionen. Scenarierne skal identificere strategisk vigtige vejvalg og være grundlaget for et dansk-svensk forslag til masterplan for togtrafik og jernbaneinfrastruktur. Scenarier er normalt meget forskellige økonomiske eller demografiske udviklingsretninger. Her består scenariebygningen i at udforme alternative betjeningsniveauer med tog over Øresund og internt i Skåne og på Sjælland, der hænger sammen på hele netværket.
Planlægningsmetoderne er forskellig i de to lande, så projektets valg af metode er et kompromis mellem forskellige traditioner indenfor infrastrukturplanlægning (målorientering versus problemorientering). I fore-draget gennemgås disse metodeovervejelser og de foreløbige resultater.

Downloads

Published

22-09-2020