5 års mini-studier af cyklistadfærd: Hvad er de største udfordringer for trafiksikkerheden?

Artikel

Authors

  • Morten Lind Jensen Aarhus Kommune
  • Michael W. J. Sørensen Via Trafik Rådgivning

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6854

Keywords:

cykeltrafik

Abstract

Artiklen beskriver et studie, der sammenfatter en række mini-studier af cyklistadfærd, som Via Trafik har foretaget de seneste fem år. Formålet med sammenfatningen er at komme et skridt nærmere, hvad der er nogle af de større udfordringer, når der fokuseres på cyklisters adfærd og risikovillighed i trafikken.
Mini-studierne omhandler bl.a. risikoen ved manglende brug af cykelhjelm og cykellys, uopmærksomhed under kørslen (fx pga. mobiltelefon), risikovillig kørsel og manglende tegngivning under svingning. Resultaterne er sammenfattet i en risikomatrice, hvor hyppigheden er sammenlignet med den vurderede sikkerhedsmæssige risiko ved en given adfærd.
Studiet peger på, at der er størst sikkerhedsmæssig ”gevinst” ved fortsat at arbejde målrettet for at flere cyklister benytter cykelhjelm. Risikoen for at få en alvorlig hovedskade, hvis man som cyklist er involveret i en ulykke, øges markant ved ikke at benytte hjelm. Derfor er det også glædeligt, at hjelmbrugen er steget markant de seneste 15 år (siden Rådet for Sikker Trafik startede deres registrering), og fortsat ser ud til at stige.
Sekundært peger studiet på, at der er stort sikkerhedspotentiale i at sætte ind over for chancebetonet kørsel over for rødt lys, at få flere cyklister til at huske (at tænde) lyset på cyklen og at give tegn før svingning i kryds.
Det bemærkes, at studiet ikke skal ses som et endeligt facit, men som et oplæg til diskussion om mulige (og fortsatte) indsatsområder, justering af lovkrav mv.

Downloads

Published

17-08-2021

How to Cite

Jensen, M. L., & Sørensen, M. W. J. . (2021). 5 års mini-studier af cyklistadfærd: Hvad er de største udfordringer for trafiksikkerheden? Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 28(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6854