Hva kan forklare nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken i Norge etter 2000?

Artikel

Authors

  • Rune Elvik Transportøkonomisk institutt

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6863

Abstract

Fra 2000 til 2019 gikk antall drepte eller hardt skadde i trafikken i Norge ned med mer enn 50 %. Antall drepte gikk ned med nesten 70 %. Mange faktorer har bidratt til nedgangen. De tre viktigste er tiltak på vegnettet, sikrere biler og lavere fart. Økt bruk av bilbelter, økt bruk av automatisk trafikkontroll og økt bruk av sykkelhjelm har også bidratt. Nedgangen i antall drepte eller hardt skadde fra 2000 til 2019, beregnet med en trendlinje, var på 800 personer (fra 1479 til 679). Til sammen kan de faktorer det er mulig å beregne virkninger av, forklare 59 % av denne nedgangen. Det vil si at antall drepte eller hardt skadde i 2019 ville ha vært 1149 (i stedet for 679) dersom disse faktorene ikke hadde bidratt. Det har ikke lykkes å forklare hele nedgangen i antall drepte eller hardt skadde. Andre faktorer enn dem denne studien har identifisert, må derfor også ha bidratt til den gunstige utviklingen. Det kan ikke utelukkes at rapporteringen av hardt skadde i trafikken er redusert i den perioden studien omfatter.

Downloads

Published

17-08-2021

How to Cite

Elvik, R. (2021). Hva kan forklare nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken i Norge etter 2000? Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 28(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6863