Bilisters oplevede serviceniveau i kryds

Artikel

Authors

  • Søren Underlien Jensen Trafitec ApS
  • Kristian Skoven Pedersen Vejdirektoratet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6865

Abstract

Trafitec har for Vejdirektoratet udviklet state-of-the-art metoder til systematisk opgørelse af bilisters oplevede serviceniveau i kryds. Resultater af sådanne opgørelser beskriver, hvor tilfreds bilister er i signalregulerede og prioriterede kryds (Jensen, 2020).
Til at beskrive hvordan trafikafvikling, krydsdesign, manøvre og andre forhold påvirker bilisters tilfredshed, har 80 tilfældigt udvalgte respondenter set 42 videoklip fra 30 signalregulerede og 28 videoklip fra 20 prioriterede kryds. Videoklippene er udført i HD-format med kameradækning ud af forrude, ved sidespejle/sideruder og ud af bagrude samt et GPS-baseret speedometer.
Respondenter har vurderet videoklip på en tilfredshedsskala med 6 trin gående fra meget tilfreds til meget utilfreds. I alt er der indsamlet 2.800 tilfredshedsvurderinger af de 70 videoklip. Der er anvendt en pålidelig, valideret metode, hvor respondenter ser videoklip på 23-148 sekunder optaget fra en kørende personbil, der kører gennem krydsene ved enten at svinge til venstre, køre ligeud eller svinge til højre. Hvert videoklip og kryds er beskrevet med ca. 600 variable, der angiver trafikafvikling, krydsudformning, manøvre, vejr osv.
Der er opstillet to typer modeller, der beskriver sammenhænge mellem bilisters tilfredshed og forholdene i kryds. Både kumulative logit modeller og generaliserede lineære modeller indeholder kun statistisk signifikante variable, der påvirker bilisters tilfredshed på logisk facon. Det er hovedsageligt ventetiden, der påvirker bilisters tilfredshed i signalregulerede og prioriterede kryds. Derudover påvirkes tilfredsheden af krydstype, manøvre, type af vige-/stoppligt eller type af signal, og desuden indgår synergieffekter mellem de signifikante variable. En kumulativ logit model returnerer den procentuelle fordeling af bilister på de 6 tilfredshedskategorier og dette oversættes efterfølgende til oplevet serviceniveau

Downloads

Published

17-08-2021

How to Cite

Jensen, S. U., & Pedersen, K. S. (2021). Bilisters oplevede serviceniveau i kryds: Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 28(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6865