CrowdShip: pilot-resultater

Artikel

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6866

Abstract

Last mile-levering er den økonomisk og miljømæssigt tungeste del af transportkæden for pakkelevering, og bidrager derfor i takt med stigende e-handel til stigende problemer ift. trængsel, miljø, økonomi og leveforhold i storbyer. På denne baggrund undersøger ErhvervsPhD-projektet ’Crowdsourcing Logistics in Cities’ potentialet i at udnytte eksisterende kapacitet i passagerflowet fra offentlig transport. Her bliver passagerer kompenseret med kredit til transportudgifter for at bringe pakker med matchende destination fra og til pakkebokse på hhv. start- og slut-station. Denne artikel præsenterer resultater fra en pilot-test af et crowdshipping-koncept, ’CrowdShip’, med fokus på bruger-oplevelser og motivation til deltagelse i et realiseret koncept. Formålet med dette er at anskueliggøre potentialet for bruger-optag samt faciliterende faktorer hertil. Det empiriske grundlag udgøres af en pre- og post-survey, samt data fra en app udviklet til formålet. 144 forsøgsdeltagere gennemførte post-surveyen. Overordnet var deltagernes oplevelse med konceptet positiv, med 82 % der erklærede sig mere motiverede til at deltage i et realiseret koncept som følge af forsøgsdeltagelsen. Resultaterne indikerer en fordel i at lægge vægt på altruistisk og socialt orienterede værdier fremfor økonomiske incitamenter i design og kommunikation. Sammenlignet med deltagere som i appen fik en økonomisk fokuseret respons ved pakkeindlevering, medbragte de som modtog en miljøfokuseret respons pakker på flere af deres ture, var mere motiverede til deltagelse i et realiseret koncept som følge af test-deltagelse, havde et mere positivt syn på koncept, forbandt deltagelse mere med positive socialt/altruistisk funderede følelser, forestillede sig færre problemer ved deltagelse og tilkendegav i højere grad at deltagelse var blevet en vane.

Downloads

Published

16-08-2021

How to Cite

Fessler, A., Haustein, S., & Thorhauge, M. (2021). CrowdShip: pilot-resultater: Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 28(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6866