Forsøgsordning med el-skateboards og selvbalancerende køretøjer – Hvad er effekterne på sikkerhed og adfærd?

Artikel

Authors

  • Michael W. J. Sørensen Via Trafik Rådgivning
  • Simone D. Thomsen Via Trafik Rådgivning
  • Annette D. Pedersen Via Trafik Rådgivning
  • Morten L. Jensen Via Trafik Rådgivning

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6868

Abstract

I 2019 begyndte to separate forsøgsordninger for 1) el-løbehjul og 2) el-skateboards og selvbalancerende køretøjer. Den første ordning har fået stor opmærksomhed, mens den faglige debat om de andre små el-køretøjer har været nærmest ikke-eksisterende. Forsøgsordningen med el-skateboards og selvbalancerende køretøjer er sammen med forsøgsordningen for el-løbehjul dog blevet evalueret i 2019. Via Trafik havde bl.a. ansvar for de dele, som omhandlede registreret og selvrapporteret adfærd, sikkerhed og holdninger i Aarhus og København. Via Trafik har fortsat registreringen af adfærd og kendetegn i Aarhus i 2020 (og 2021). Denne artikel omhandler udelukkende resultaterne for el-skateboards og selvbalancerende køretøjer med særlig fokus på sikkerhed og adfærd.
Formålet med denne del af evalueringen har konkret været at undersøge: 1) Udbredelsen af el-skateboards og selvbalancerende køretøjer, 2) kendetegn ved brugerne og køretøjerne, 3) brugernes adfærd og regelefterlevelse i trafikken, 4) brugernes selvrapporterede ulykker og nærved-ulykker og 5) holdninger blandt både brugere og ikke-brugere. Evalueringen er primært baseret på 1) registrering af adfærd og kendetegn ved i alt 208 el-skateboards og 51 selvbalancerende køretøjer og 2) spørgeundersøgelse blandt 1.465 brugere og ikke-brugere, hvor 278 har prøvet et el-skateboard eller et selvbalancerende køretøj.
Registreringerne i 2019 viser, at el-skateboard og selvbalancerende køretøjer kun udgør hhv. 5 % og 1 % af alle de registrerede små elektriske køretøjer, mens 94 % udgøres af el-løbehjul. Andelen af el-skateboards er markant højere i Aarhus end i København (9 % vs. 2 %). I 2020 er andelen af brugere på selvbalancerende køretøjer steget til ca. 2½ % og andelen på el-skateboard faldet til ca. 7 % i Aarhus. Registreringerne viser, at de fleste brugere af el-skateboard (96 %) og selvbalancerende køretøjer (94 %) er mænd. De allerfleste brugere af el-skateboard er unge på 18-30 år (92 %).
De fleste el-skateboards og selvbalancerende køretøjer (ca. 93 %) kører lovligt på cykelstier og -baner. Over 99 % af el-skateboardene efterlever reglen om ikke at have passager med. Kun 1,1 % bruger mobiltelefon, og kun 6,5 % har musik i ørerne, mens de kører på el-skateboard eller selvbalancerende køretøjer. Over 50 % bruger hjelm, selvom det ikke er et lovkrav. Dette er højere end blandt de cyklende (46 %), og markant højere end blandt brugere af private el-løbehjul (25 %).
Med udgangspunkt i selvrapporterede ulykker og eksponering, har vi forsøgt at estimere ulykkesrisikoen. Denne beregning er baseret på et lille datamateriale og skal derfor tages med forbehold. Et godt bud er, at der er en meget høj risiko på ca. 1-2 ulykker pr. 10.000 km. Ulykkesrisikoen synes således at være ca. dobbelt så høj som for el-løbehjul, hvor vi har estimeret, at der er 0,5-1,0 ulykker pr. 10.000 km. At ulykkesrisikoen er større end for el-løbehjul virker troværdigt, da el-skateboard og selvbalancerende køretøjer, uden hverken traditionelt styr eller bremse, må forventes at være vanskeligere at manøvrere end el-løbehjul. Ca. 2/3 af ulykkerne er ifølge spørgeundersøgelserne eneulykker.

Downloads

Published

16-08-2021

How to Cite

Sørensen, M. W. J., Thomsen, S. D., Pedersen, A. D. ., & Jensen, M. L. (2021). Forsøgsordning med el-skateboards og selvbalancerende køretøjer – Hvad er effekterne på sikkerhed og adfærd? Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 28(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6868