Resultater fra den strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg

Artikel

Authors

  • Thomas A.S. Nielsen Vejdirektoratet
  • Peter Bernström Trafikverket

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6870

Abstract

Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Trafikverket afsluttede i januar 2021 en strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg (HH-forbindelsen). En fast vejforbindelse og en baneforbindelse for persontog kan anlægges som to adskilte, borede tunneller under Øresund. Anlægsomkostningerne vurderes at være mellem 21 og 23 mia. danske kr. for en ren vejforbindelse, mens vej og baneforbindelse samlet vurderes at koste 41-42 mia. danske kr. Forbindelsen forventes at få en vejtrafik på ca. 15.000 køretøjer og ca. 19.000 rejsende med kollektiv trafik pr. hverdagsdøgn i 2040.
Samfundsøkonomiske beregninger for hhv. Danmark og Sverige peger på at en ren vejforbindelse er samfundsøkonomisk rentabel og kan finansieres af brugerne af den nye forbindelse. En vej- og baneforbindelse får dog en intern rente på 2,9% og en nettoværdikvote på -0,2 i hhv. Danske og Svenske analyser. Den bliver dermed ikke samfundsøkonomisk rentabel og får behov for væsentlige tilskud til finansieringen ud over bidraget fra brugerfinansieringen.

Downloads

Published

16-08-2021

How to Cite

Nielsen, T. A. ., & Bernström, P. . (2021). Resultater fra den strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg: Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 28(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6870