Samkørsel i Danmark – fremtidens mobilitetsform?

Artikel

Authors

  • Maria Hornbæk Kristensen AAU BUILD
  • Michella Sofie Bigom Nielsen AAU BUILD

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6871

Abstract

Har samkørsel et potentiale som fremtidens mobilitetsform, og hvordan kan brugen af samkørsel øges i Dan-mark er spørgsmål, der besvares i denne artikel. Dette undersøges gennem et litteraturstudie, en klyngeana-lyse med baggrund i en spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews, samt en analyse af samkørsels-data fra samkørselstjenesten nabogo. Det er fundet, at samkørsel har et potentiale for fremtidens mobilitet, da danskerne er åbne overfor mobilitetsformen, og ser flere fordele ved samkørsel særligt med hensyn til klimaet og miljøet. Samkørsel bruges primært i fritiden, hvorved potentialet for samkørsel kan blive større ifm. pendling til og fra uddannelse eller arbejde. Samkørsel kræver en kritisk masse, hvilket kan opnås på flere arbejdspladser, da disse skaber en fælles destination for mange medarbejdere, og det har vist sig at skabe en høj gennemførelsesprocent i et projekt med nabogo sammenlignet med tidligere danske projekter. Samkørsel bruges primært af den unge generation, hvilket kan betyde, at behovet for egen bil udskydes, eller at den kollektive transport fravælges til fordel for samkørsel. Brugerne af samkørsel bor oftest i en storby, og samkørsel opfattes ligeledes blandt danskere som et storbyfænomen, hvilket betyder, at der kan være et uudnyttet potentiale for samkørsel uden for storbyerne. Undersøgelsen fandt at for at øge brugen af sam-kørsel, er det vigtigt at belønne brugerne af samkørsel og udbrede kendskabet til samkørsel gennem målret-tet promovering og oplysning til danskerne.

Downloads

Published

16-08-2021

How to Cite

Kristensen, M. H., & Nielsen , M. S. B. . (2021). Samkørsel i Danmark – fremtidens mobilitetsform? Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 28(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6871