OTM 7.1 og anvendelse til forundersøgelse af en Østlig Ringvej i København

Artikel

Authors

  • Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet
  • Henrik Paag MOE | Tetraplan

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6874

Abstract

Der er i perioden 2017-2020 gennemført en forundersøgelse af en Østlig Ringvej.

 

Til brug for undersøgelsen blev udviklet en ny version af trafikmodellen for hovedstadsområdet, OTM (version 7.1). Udgangspunkt var, at modellen skulle være bedre til at beregne effekter af vejanlæg, hvor der opkræves brugerbetaling. Der blev derfor gennemført en omfattende interviewundersøgelse af trafikanterne i København til brug for fastlæggelse af bilisternes tidsværdier, herunder deres betalingsvillighed i forhold til en særskilt brugerbetaling.

 

Den opdaterede modelversion omfattende:

 

  • reestimeret efterspørgselsmodel
  • ny bilrutevalgsmodel med nye tidsværdier
  • ny cykelrutevalgsmodel samt
  • nye turmatricer baseret på TU- og GPS-data med opdeling af personbilture i ture uden og med passagerer

 

For at kunne gennemføre dette blev modellens zonestruktur detaljeret med en udvidelse af antallet af zoner fra ca. 1000 til ca. 4000 zoner. Der blev endvidere foretaget en detaljering og opdatering af vej- og cykelnettene.

 

OTM 7.1 er anvendt til at gennemføre trafikberegningerne i forbindelse med forundersøgelsen af Østlig Ringvej. Der gennemgås, hvordan Østlig Ringvej vil påvirke trafikken i og omkring København. Det gælder i forskellige scenarier både med og uden brugerbetaling, og med og uden en trafiksanering af indre by. Metoder, forudsætninger og resultater i forbindelse med modelberegningerne gennemgås. Endvidere gennemgås beregningerne af provenu fra brugerbetaling, som i sammenhæng med anlægs- og driftsøkonomi giver mulighed for at beregne den nødvendige restfinansiering for projektet.

 

Endelig præsenteres metode og resultater af de samfundsøkonomiske beregninger for projektet, heraf bl.a. også beregning af bredere økonomiske effekter som agglomeration.

Downloads

Published

17-08-2021