Kortlægning af trafikal luftforurening og virkemiddelkatalog for Frederiksberg Kommune

Artikel

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6879

Abstract

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har for Frederiksberg Kommune udarbejdet en kortlægning af luftforurening (Jensen et al., 2020a) og et virkemiddelkatalog for forbedring af luftkvaliteten (Jensen et al., 2020b). De to rapporter indgår som fagligt baggrundsmateriale for Frederiksberg Kommunes egen formulering af en luftforureningsstrategi - STRATEGI FOR REN LUFT – 2030, som blev udgivet i august 2021 (Frederiksberg Kommune, 2021). Artiklen beskriver kortlægningen af luftforureningen i Frederiksberg Kommune og dens helbredsmæssige konsekvenser. Kortlægningen indeholder en luftkvalitetsvurdering med geografisk beskrivelse af luftkvaliteten; en kildeopgørelse, som beskriver emissionen fordelt på kilder, og kildernes bidrag til luftkvaliteten; samt luftforureningens helbredseffekter og tilhørende samfundsmæssige omkostninger (eksterne omkostninger). Endvidere præsenteres et virkemiddelkatalog for reduktion af luftforurening i Frederiksberg Kommune med fokus på kommunale virkemidler inden for trafik, og en konsekvensvurdering af virkemidlerne. Virkemidler beskrives inden for indsatsområderne: By- og trafikplanlægning, elektrificering af transport, økonomiske virkemidler og regulering af transport, samt ikke-kildebaserede virkemidlers rensning af miljøet. Væsentlige lokale kilder til luftforurening er trafik og brændeovne, hvor denne artiklen alene omhandler trafik.

Downloads

Published

19-08-2021

How to Cite

Jensen, S. S., Brandt, J. ., Frohn, L. M. ., Ketzel, M., Winther, M., Plejdrup, M. S. ., & Nielsen, O.-K. . (2021). Kortlægning af trafikal luftforurening og virkemiddelkatalog for Frederiksberg Kommune: Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 28(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6879