Dynamiske støjkort

Udvidet resumé

Authors

  • Erik Thysell FORCE Technology
  • Claus Backalarz FORCE Technology
  • Torben Holm Pedersen FORCE Technology

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v28i1.6916

Abstract

Der er udviklet en online webtjeneste, som ud fra kontinuerte støjmålinger langs en vejstrækning kombine-ret med beregninger kan vise et dynamisk kort med vejstøjens udbredelse i naboområdet. Der kan ligeledes vises kort over de afledte effekter af støjen, herunder gener og forskellige former for helbredsrisici. Kortene over gene og helbredsrisici genereres ved at koble støjberegningsresultaterne med den nyeste forskning indenfor støjens helbredseffekter.
I denne artikel præsenteres metoden, og der vises eksempel på brugerflade og mulige brugssituationer. Brugere af dette system kan være medarbejdere i kommunernes miljø- og planafdelinger, beslutningsta-gere og borgere.
Arbejdet med at udvikle dynamiske støjkort er foretaget i samarbejde med SoundEAR.

Downloads

Published

27-09-2021