Øresundsmetro giver et mere robust transportsystem i Greater Copenhagen til gavn for grøn mobilitet, klimavenlig godstransport og Københavns Lufthavn

Udvidet resumé

Authors

  • Jarl Zinn Københavns Kommune

Abstract

Københavns Kommune har sammen med Malmø stad siden 2012 undersøgt mulighederne for en hurtig,
højfrekvent metroforbindelse mellem de to byer. Analyserne viser, at en Øresundsmetro kan øge et mere
sammenhængende arbejdsmarked og skabe mulighed for at flytte gods fra vej til jernbane, når
Femernforbindelsen forventeligt åbner i 2029 og dermed en mere klimavenlig godstransport. Hertil
understøttes og skabes et mere robust transportsystem omkring Københavns Lufthavn.

Downloads

Published

27-09-2021