Compass – Model for kollektivt rutevalg

Udvidet resumé

Authors

  • Rasmus Dyhr Frederiksen Rapidis ApS

Abstract

I Compass ønskes, at rutevalgsaktiviteter modelleres detaljeret og tidsafhængigt for at passe ind i den samlede aktivitetsbaserede modelstruktur. Der er derfor udviklet en dis-aggregeret kollektiv rutevalgsmodel, hvor hvert stop i hovedstadsområdet beskrives. Hvis alle kollektive linjer beskrives med detaljerede køreplaner, bliver det en udfordring at opstille fremtidsscenarier, hvor køreplanen hænger sammen med hensyn til korrespondancer. Hvis de kollektive linjer derimod alene beskrives ud fra gennemsnitlige frekvenser, bliver detaljeringsgrad og præcision reduceret. Rutevalgsmodellen er derfor udviklet som en blanding af detaljerede køreplansbeskrivelser og simple frekvensbeskrivelser i et tidsafhængigt kollektiv transportnetværk, hvilket er unikt i forhold til andre store trafikmodeller. I Compass bruges dette til at beskrive bus- og metrobetjening på basis af frekvens, mens S-tog samt regional- og fjerntog beskrives med køreplaner. Desuden er modellen udvidet med forskellige specifikke elementer f.eks. metro-kronen og modellering af trængsel. I oplægget beskrives modellen, tilpasning til Compass ogarbejdet med data. Endelig vises beregningsnøjagtighed i forhold til tællinger.

Downloads

Published

23-08-2021