Trafiksikkerhed for fodgængere: Fodgængernes rolle i de kommunale trafiksikkerhedsplaner

Udvidet resumé

Authors

  • Camilla L. Nielsen AAU
  • Sara M. K. Jensen AAU

Abstract

Der er en problematik med, at fodgængere er oversete i officiel ulykkesstatistik, da man traditionelt set kun anvender politiregistrerede data. Derudover bliver eneuheld med fodgængere ikke betragtet som trafikuheld, da der ikke er et køretøj involveret i disse ulykker. Færdselssikkerhedskommissionen erkender dette problem med manglende data for især de lette trafikanter og opfordrer derfor til brug af skadestueregistreringer i det kommunale trafiksikkerhedsarbejde. Ved gennemgang af 18 af Danmarks største kommuners trafiksikkerhedsindsatser fremgår det, at der generelt er meget lidt fokus på fodgængere, og at kun to kommuner, Aarhus og Odense Kommuner, anvender skadestueregistreringer som en del af deres trafiksikkerhedsarbejde. Dog skriver Københavns, Frederiksberg, Holbæk og Silkeborg Kommuner, at de arbejder for brugen af skadestueregistreringer i deres kommuner. Esbjerg Kommune erkender dog også problematikken med det manglende uheldsdata, men de har ikke på nuværende tidspunkt igangsat initiativer for at løse dette.

Downloads

Published

23-08-2021