Gender and (smart) mobility

Udvidet resumé

Authors

  • Marianne Weinreich Rambøll

Abstract

Transport og mobilitet er modsat, hvad de fleste tror ikke kønsneutralt. Forskning og data viser, at mænd og kvinder har forskellige transportmønstre, anvender forskellige transportmidler samt har forskellige associationer og bekymringer forbundet med forskellige transportmidler.
I Rambøll udgav vi i marts 2021 en rapport om emnet, hvor vi præsenterer et overblik over den eksisterende forskning, bringer interviews med 11 ekspert i køn og mobilitet fra 7 lande, heri blandt Danmark, har indsamlet eksisterende kønsopdelte data for brug af gang, cykling, bil, forskellige typer af kollektiv transport samt en lang række nyere mobilitetsformer. Dertil kommer resultater fra en stor spørgeskemaundersøgelse blandt 3500 mænd og kvinder i 7 hovedstæder, heriblandt København samt resultaterne af fokusgruppeinterviews med 40 kvinder i de 7 hovedstæder.
På Trafikdage vil vi gerne præsentere udvalgte data med særlig fokus på de danske resultater – som bl.a. viser, at kvinder i højere grad end mænd transporterer sig bæredygtigt – går, cykler og kører med kollektiv transport. At kvinder i langt højere grad end mænd er bekymrede for COVID19 i kollektiv transport, og at kvinder i langt højere grad end mænd tænker over rutevalg og transportmiddel ved transport om aftenen og har udviklet en lang række strategier for at håndtere bekymringer i forhold til at færdes til fods og med kollektiv transport om aftenen. Sidst med ikke mindst viser resultaterne også, at kvinder digitalisering af mobilitet opleves som meget positivt af kvinder – det gør det nemmere at komme rundt og optimerer tiden.
Nedenstående resume er et udsnit fra rapportens ”Executive summery”, men oplægget vil være på dansk (kan være på engelsk, hvis det ønskes).

Downloads

Published

23-08-2021