Samfundsøkonomisk betydning af forsyningssikkerhed med Kattegatforbindelsen som case

Udvidet resumé

Authors

  • Mette Berner Dyrberg Vejdirektoratet
  • Kristian Kolstrup Incentive

Abstract

Anlæg af nye forbindelser mellem landsdele kan bidrage til at øge forsyningssikkerheden ved supplere eksisterende forbindelser og dermed reducere konsekvenserne af periodiske sammenbrud/lukninger af eksisterende forbindelser. I traditionelle samfundsøkonomiske analyser indgår den gevinst, som dette medfører, ikke. Det er en gevinst, der kan tænkes at være værd at medtage for større projekter såsom HH-forbindelsen, 3. limfjordsforbindelse og Kattegatforbindelsen.
Vejdirektoratet har i samarbejde med Incentive udviklet en metode til at opgøre denne gevinst på en måde, så den i princippet kan lægges til den generelle samfundsøkonomiske beregning.

Downloads

Published

23-08-2021