Bilfrihed – vejen til grøn mobilitet i København

Udvidet resumé

Authors

  • Robert Martin jaja architects
  • Jakob Steen Christensen jaja architects

Abstract

Carfree cities er blevet en megatrend i byplanlægningen globalt og med god grund. Københavns hovedtrafikårer er skyld i 80% af al trafikrelateret CO2-udledning i hovedstaden. Skal byen nå sine reduktionsmål er det nødvendigt at reducere den CO2-tunge trafik betragteligt.
Men hvor den internationale term ”carfree city” antyder et enten-eller-scenarie, hvor biler er bandlyst i fremtidens byrum, rummer begrebet ”bilfrihed” alle mennesker og transportformer. Bilfrihed er for alle – også bilerne – men begrebet introducerer samtidig en tydelig prioritering af fremtidens transportformer.
Når vi går fra bilafhængighed til bilfrihed, hvor bilen indgår som en del af mobilitetstilbuddet, men hvor cykel og kollektiv transport bliver den letteste og foretrukne transportform, kan vi frigive arealer til bedre boligkvalitet og et rigere byliv og samtidig nedbringe støj, smog og den samlede udledning af CO2 i København. Det lyder som en utopi, men det behøver det ikke være.
Dette projekt præsenterer, med udgangspunkt i den eksisterende fingerplan, en overordnet strategi for en fremtidig, grøn trafikafvikling i Storkøbenhavn og illustrerer konkrete bud på hvordan fremtidens byrum kan designes og indrettes med den overordnede målsætning for øje.
Gennem en omprioritering af den nuværende infrastruktur, kan vi, med udgangspunkt i det eksisterende vejnet, skabe grundlaget for en bæredygtig omstilling af Københavns mobilitet.
Projekt ”Bilfrihed” er udviklet som en del af erhvervs-ph.d.-projektet ”Point of exchange: Spatial strategies for the transition towards sustainable transport practices”. Forskningsprojektet, der omhandler fremtidens mobilitet og bilfrie byer og bruger København som et scenario, er udarbejdet af arkitekt og mobilitetsekspert Robert Martin i samarbejde med AAU, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi og jaja architects og KADK.

Downloads

Published

23-08-2021

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning