Kørekort som 17-årig eller 18-årig?

Udvidet resumé

Authors

  • Thomas C. Jensen DTU
  • Mette Møller DTU

Abstract

Siden 2017 har det være muligt for 17-årige at tage kørekort (B) og efterfølgende køre bil med en erfaren bilist som ledsager, indtil de fylder 18 år. Formålet med denne analyse er at afdække, hvilke sociodemografiske karakteristika der øger sandsynligheden for, at unge tager kørekort som 17-årig fremfor som 18-årig. Analysen er baseret på registerdata for 44.930 personer født i perioden 1/7 1999 til 30/6 2000. Sandsynligheden er modeleret med logistisk regression, med anvendelse af en simpel binær logit valgmodel estimeret med maximum likelihood-metoden. Analysen identificerer en række sammenhænge mellem sociodemografiske faktorer som indkomst, uddannelse, antal biler i husstanden, bopæl samt involvering i forskellige typer af lovovertrædelser og sandsynligheden for at tage kørekort som 17-årig. Resultaterne tyder dog også på, at psykologiske og andre faktorer, som det ikke har været muligt at tage højde for i denne analyse, har betydning for, om unge tager kørekort som 17-årig eller 18-årig.

Downloads

Published

23-08-2021