Forekomst af spirituskørsel i Danmark

Udvidet resumé

Authors

  • Lars Klit Reiff Rigspolitiet

Abstract

I perioden 2018 og 2019 gennemførte politiet en landsdækkende forekomstundersøgelse af spirituskørsel. I undersøgelsen blev knap 120.000 tilfældigt udvalgte trafikanter screenet for alkohol.
Undersøgelsens hovedresultat er, at 0,2 % af trafikanterne på de danske veje kører spirituskørsel.
Screeningerne var tilrettelagt, så resultatet er repræsentativt mht. geografi og tidspunkt.
Der er store forskelle på forekomstren, når man opdeler resultaterne på de parametre, som indgår i undersøgelsen. Resultaterne fra undersøgelsen kan anvendes til at målrette indsatsen mod spirituskørsel yderligere.
•Der er betydelige forskelle på spiritusforekomsten mellem landets politikredse. Forskellene afspejlersig også i, at kredse med høj forekomst typisk har mange spiritusuheld
•Forekomsten af spirituskørsel er højere blandt mænd end kvinder.
•Forekomsten er højest hos aldersgruppen 45-64 år og lavest hos de yngste og de ældste
•Forekomsten er meget højere hos knallertkørere end hos andre.
•Også varebilsførere har en høj forekomst. De kører spirituskørsel ca. 1,5 gange så ofte somtrafikanter generelt
•Der er flest påvirkede trafikanter i sommermånederne (inkl. september)
•Fredag til søndag er de dage, hvor flest kører spirituskørsel
•Forekomsten er højest i tidsrummet fra midnat til kl. 6 morgen
•Forekomsten er højest på byveje og lavest på motorveje

Downloads

Published

23-08-2021