Beregningsmodeller og emissionsdata i den grønne omstilling af transportsektoren

Artikel

Authors

  • Lars Dagnæs TransEOC2

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v29i1.7434

Abstract

Kravene til transportvirksomhedernes miljø- og klimaledelse er stigende. Dette paper fokuserer på to temaer: standardisering af beregning og deklaration af CO2 emissionerne fra transportservice og transportvirksomhedernes CSR-rapportering.
Det må vurderes, at begge forhold vil være vigtige i forhold til at kunne realisere Paris aftalens mål om at nå en maksimal temperaturstigning på 1,5 grad.
Det er kritisk, at rapporteringen af CO2 udledningen fra transportservices følger en ensartet global standard, her beskrives status for den internationale standardisering. En europæisk standard, EN 16258 er sammen med en industristandard, Global Logistics Emission Counsil framework defakto standarder. En ny global ISO standard er på vej. EU kommission har lanceret et initiativ for at fastlægge forpligtigende stardard for rapporteringen i EU. Det er vigtigt, at værktøj formidlet mod danske virksomheder er i overensstemmelse med dette.
Der er stigende krav til virksomhedernes CSR-rapportering, fra 2024 skal de større virksomheders CSR rapportering være del af årsregnskabet, og der er krav om revision af CSR-rapporteringen og nøgletallene her (ESG data). Fra 2027 vil alene de allermindste virksomheder være undtaget. Det må forventes, at denne udvikling på kort sigt vil udfordre mange SMV-virksomheder inden for transportsektoren.

Downloads

Published

26-09-2022