Motionsløbere er både sunde og sikre

Artikel

Authors

  • Morten L. Jensen Via Trafik
  • Michael W. J. Sørensen Via Trafik

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v29i1.7436

Abstract

For at undersøge motions-/kondiløberes risiko for at blive involveret i en trafikulykke under en løbetur, har vi foretaget tre små undersøgelser, 1) en ulykkesanalyse, 2) et observationsstudie ”i marken” og 3) et videoobservationsstudie, der hver især kan hjælpe med at undersøge omfang og udfordringer relateret til regelefterlevelse og generel adfærd blandt motionsløbere i øvrigt. Undersøgelsen viser bl.a., at trafikulykker med motionsløbere vurderes at udgøre ca. 3-6 % af de politiregistrerede fodgængerulykker i Aarhus Kommune. Sammenholdt med data fra Transportvaneundersøgelsen, hvorfra det skønnes, at motionsløb står for 17-33 % af personkm, der foretages til fods, vurderes ulykkesrisikoen ved motionsløb at være 4-14 gange mindre end for øvrig gang. Dette står i kontrast til ulykkesstatistikken, som viser, at motionsløbere har flere vigepligtsforseelser, hvilket underbygges af observationsstudierne, der bl.a. viser, at kun 15 % af de gående trodser rødt lys, mens det samme er tilfældet for flere end halvdelen af motionsløberne. Det tyder altså på, at motionsløbere er mindre regelrette, men samtidig mere årvågne og klar til at reagere, hvis de pludselig befinder sig i en situation, hvor der er risiko for, at en ulykke kan opstå.

Downloads

Published

26-09-2022