Strategiske cykelknudepunkter – kortlægning og analyse i Fjordlandet med henblik på stedbunden, strategisk udvikling af det rekreative cykelrutenetværk for cykelturister

Artikel

Authors

  • Tina Vestermann Olsen Center for Mobilitet & Urbane Studier, Aalborg Universitet
  • Ditte Bendix Lanng Center for Mobilitet & Urbane Studier, Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v29i1.7438

Abstract

I perioden 2021-24 udfører Destination Fjordlandet, Nationalpark Skjoldungernes Land, Dansk Kyst- og Naturturisme, og Aalborg Universitet (AAU) projektet ”Bedre adgang og mobilitet – oplev endnu mere på cykel i Fjordlandet og Nationalpark Skjoldungernes Land”, medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Mobilitet udgør en central udfordring for turismeudviklingen i Fjordlandet, og projektet søger at forbedre rammerne for cykelturisme for derigennem at bidrage til realisering af områdets potentialer indenfor følgende strategiske udviklingspunkter: Grøn og bæredygtig turisme,; strategisk sammenhæng og tværgående samarbejder med inddragelse af mange aktører; stedbunden, lokal oplevelses- og forretningsudvikling, der hviler på stedernes kernefortællinger og peger på udviklingen af stærke mobilitetsdesigns; samt international markedsføring, der kan tiltrække flere cykelturister . I projektets første fase har C-MUS Praksis / Urban Design forskningsgruppen, AAU, bidraget med en kortlægning og stedsanalyse af strategiske cykelknudepunkter med henblik på at skabe rammerne for at kunne arbejde strategisk med cykelturismen. AAU’s arbejde har dels bestået af kortlægning og screening af mulige strategiske cykelknudepunkter i hele Fjordlandet, og dels analyse af udvalgte mulige knudepunkter. De konkrete resultater af AAU’s arbejde er en bruttokortlægning og screening af mulige knudepunkter i hele Fjordlandet, stedsanalyser af 17 udvalgte knudepunkter og en foreløbig model til vurdering af stederne som mulige strategiske cykelknudepunkter. Arbejdet indarbejder en opmærksomhed på de stedbundne kvaliteter og potentialer i udviklingen af knudepunkter for cykelturisme og på knudepunkterne som en del af en udviklingsstrategisk horisont, der kobler det stedsspecifikke potentiale med forretningsudvikling for turistaktører, tiltrækning af aktive turister, samt adgang, services og oplevelser til og på destinationen.

Downloads

Published

26-09-2022