Revision af Transportøkonomiske Enhedspriser 2022

Artikel

Authors

  • Thomas C. Jensen DTU Management
  • Elias Stapput Knudsen Transportministeriet
  • Jesper Borgen Sørensen Transportministeriet

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v29i1.7439

Abstract

De Transportøkonomiske Enhedspriser har sammen med modellen TERESA i mange år udgjort Transportministeriets grundlag for samfundsøkonomiske analyser inden for transportsektoren i Danmark.
I 2022 er enhedspriserne blevet revideret på to områder, som har relation til den grønne omstilling: grønne køretøjer og emissioner. Desuden er mulighederne for følsomhedsanalyser af klimaomkostningerne blevet udvidet.
Blandt de vigtigste fornyelser kan nævnes, at der i kørselsomkostningerne nu tages højde for, at afgifterne på grønne biler forøges frem mod 2030, og at priserne på de grønne biler – især på elbilerne – forventes at falde i de kommende år. Emissionsfaktorerne fremskrives nu for en lang række kombinationer af køretøjer og drivmidler – både fossile brændstoffer og el. Dermed er der nu konsistens mellem brændstofomkostningerne og drivhusgasudledningerne.
En anden større ændring er, at der nu præsenteres to alternative priser på CO2-udledning. Beregningsmodellen TERESA er også ændret på dette punkt, så der nu er faciliteter, der hjælper brugeren til at regne projektøkonomi på de to CO2-priser sideordnet. De sideordnede priser giver mulighed for at vurdere, hvordan forskellige forudsætninger for værdisætningen af CO2 i praksis påvirker rentabiliteten af infrastrukturprojekter på transportområdet

Downloads

Published

26-09-2022