Smartphone-baseret dataindsamling i Transportvaneundersøgelsen - Resultater og erfaringer fra pilotprojekt

Udvidet resumé

Authors

  • Marie Karen Anderson DTU Management

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v29i1.7448

Abstract

Det ønskes fortsat at undersøge mulighederne for fremadrettet at tilbyde smartphone-baseret dataindsamling i forbindelse med den nationale Transportvaneundersøgelse (TU). Center for Transport Analytics (CTA) på DTU har gennem en årrække samlet information og erfaring samt testet forskellige smartphone-baserede løsninger, og flere af disse projekter er tidligere præsenteret ved Aalborg Trafikdage.
I slutningen af 2021 blev der efter en udbudsproces skrevet kontrakt med amerikanske Mobile Market Monitor om udvikling af en smartphone-applikation baseret på deres eksisterende, velfungerende app (se bl.a. Nahmias-Biran et al. 2018), som bliver customiseret til at ligne Transportvaneundersøgelsen på spørgeskemasiden. Der planlægges en large scale test af app’en i forsommeren 2022, og resultaterne fra denne undersøgelse, samt erfaringer og udfordringer med udbud, udvikling, GDPR mm. vil blive præsenteret på konferencen.
Der har været en lang række udfordringer i forbindelse med udbuddet og tildelingen og delingen af disse erfaringer kan med fordel bruges til inspiration for andre, der ønsker at arbejde med smartphone-baseret dataindsamling af transportdata.

Downloads

Published

26-09-2022