Hvordan ser det ud med brugen af cykelhjelm i Danmark? Udviklingen fra 2004 til 2021

Udvidet resumé

Authors

  • Mathilde Strunge Kany Rådet for Sikker Trafik

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v29i1.7464

Abstract

Siden 2004 har Rådet for Sikker Trafik foretaget systematiske tællinger af brugen af cykelhjelm i Danmark i både bytrafik (cyklende i alle aldersgrupper på almindelige by-gader) og skoletrafik (cyklende børn på vej til skole). I 2004 anvendte 6 % af de observerede cyklister i bytrafikken cykelhjelm, mens 33 % af de observerede børn i skoletrafikken anvendte cykelhjelm. I 2021 anvendte 48 % cykelhjelm i bytrafikken og 80 % i skoletra-fikken. I bytrafikken er tallet udtryk for en stigning i brugen af hjelm siden tællingen i 2020, mens tallet for skoletrafikken er udtryk for et fald i andelen af cyklende børn, der anvender hjelm siden 2020. Både i bytra-fikken og i skoletrafikken er det blandt de yngste, at den største andel anvender cykelhjelm.

Downloads

Published

26-09-2022