Tilgængelighed til hospitaler – Mobilitetsplaner for Region Hovedstadens hospitaler

Udvidet resumé

Authors

  • Jakob Høj MOE
  • Maria Wass Danielsen Urban Creators
  • Morten Hass Region Hovedstaden

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v29i1.7465

Abstract

Region Hovedstaden har det generelle mål, at 20 % flere vælger at rejse med kollektive transport, cykel og
gang i 2035 sammenlignet med 2015. Omsættes dette tal til et konkret mål for 2035, vil det ca. svare, at
64% enten går, cykler eller benytter sig af kollektiv trafik.
Hospitalerne er i særklasse lokaliteter, hvor der er behov for god trafikal tilgængelighed: Personalet
skal på arbejde, patienterne skal til undersøgelser og der er besøgende til de indlagte. De senere års
ændringer i hospitalsstrukturen i hovedstadsområdet med nye supersygehuse og specialer som er
samlet på færre steder, har skabt et nyt trafikalt landskab med behov for længere rejser og nye
rejserelationer.
Region Hovedstaden har igangsat et projekt, som skal afdække den trafikale tilgængelighed til 8 af
regionens hospitaler og gennem mobilitetsplaner for hvert hospital pege på konkrete tiltag, der kan flytte
rejser fra bil til grønne mobilitetsformer– særligt kollektiv trafik, der har et klart forbedrings-potentiale.
De otte mobilitetsplaner identificerer konkrete og individuelle tiltag, der kan øge mobiliteten med
bæredygtig transport til hospitalerne. Tiltagene præsenteres i form af et katalog, der kan danne
udgangspunkt for at regionspolitikerne kan prioritere blandt de muligheder som afdækkes.
Artiklen på Trafikdage 2022 præsenterer metoder og resultater af arbejdet, hvor der både lægges vægt på
den overordnede analyse af tilgængelighed og mobilitet for hospitaler og på, hvordan udfordringerne
konkret kan adresseres gennem bæredygtige mobilitetsplaner for de enkelte hospitaler.
Mobilitetsprojektet gennemføres af Incentive i samarbejde med MOE og Urban Creators for Region
Hovedstadens Center for Regional Udvikling. Projektet forventes afsluttet med udgangen af august måned
2022.

Downloads

Published

26-09-2022