Naturværdier og infrastrukturprojekter

Udvidet resumé

Authors

  • Mohammed Hussen Alemu Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
  • Søren Bøye Olsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
  • Jesper Sølver Schou Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
  • Morten Raun Mørkbak Vejdirektoratet

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v29i1.7467

Abstract

En grundlæggende forudsætning for at opnå et fyldestgørende og dermed retvisende billede af de samfundsøkonomiske konsekvenser i samfundsøkonomiske analyser af infrastrukturprojekter er, at alle gevinster og omkostninger er opgjort og indarbejdet. Det kan være en udfordring at indarbejde ikke-markedsomsatte konsekvenser såsom negative effekter på naturværdier og rekreative aktiviteter, som kan opstå, når en ny motorvej eksempelvis føres igennem en skov. Derfor har de indtil nu som regel ikke været inkluderet i sådanne analyser. Formålet med denne undersøgelse er at indsamle data til at estimere befolkningens præferencer og betalingsvilje for varierende grader af reduktion af støj- og barrieregener, tab af naturarealer, tab af biologisk særligt værdifuld natur og påkørsler af dyr ved anlæg af nye motorveje gennem naturområder. Undersøgelsen eksemplificerer, hvordan man kan værdisætte naturværdier ved infrastrukturprojekter. Resultaterne viser, at befolkningen generelt har en positiv betalingsvilje for at reducere eller undgå negativ påvirkning af værdifuld natur og rekreative områder ved nye motorvejsanlæg.

Downloads

Published

26-09-2022