Et moderne perspektiv på ulykkesårsaker

Artikel

Authors

  • Rune Elvik Transportøkonomisk institutt

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v30i.7884

Abstract

Den viktigste grunn til å studere ulykkesårsaker er å finne tiltak for å forebygge ulykker. Tanken er at man løser et problem ved å fjerne eller kontrollere årsakene til problemet. Av dette følger at alle trafikk-sikkerhetstiltak som kan bidra til å redusere antall ulykker eller gjøre dem mindre alvorlige også må betraktes som ulykkesårsaker; det vil si at manglende iverksettelse av slike tiltak bidrar til at antall ulykker er høyere enn det ellers hadde vært. Tradisjonelt har imidlertid studiet av ulykkesårsaker fokusert på risikofaktorer som øker sannsynligheten for at ulykker skal inntreffe, og da spesielt risikofaktorer knyttet til trafikantene. Slike risikofaktorer kan kun betraktes som ulykkesårsaker dersom det er mulig å påvirke dem med ett eller flere trafikksikkerhetstiltak. Dette innebærer at en rekke kjennetegn ved mennesker som påvirker deres sannsynlighet for å bli innblandet i ulykker, som kjønn, alder, erfaring, forventninger, og så videre, ikke kan betraktes som ulykkesårsaker fordi disse egenskapene ikke kan endres eller påvirkes med trafikksikkerhetstiltak. En studie av ulykkesårsaker er ufullstendig så lenge den ikke inneholder en drøfting av mulige tiltak for å gjøre fremtidige ulykker mindre sannsynlige. Det kan defineres kriterier for å avgjøre når en liste over risikofaktorer som anses for å ha utløst en ulykke er fullstendig. En liste over mulige trafikksikkerhetstiltak begrenses kun av fantasien og kan dermed aldri betraktes som fullstendig.

References

Bortkiewicz, L. von. 1898. Das Gesetz der Kleinen Zahlen. Leipzig, B. G. Teubner.

Commandeur, J. J. F., Bijleveld, F. D., Bergel-Hayat, R., Antoniou, C., Yannis, G., Papadimitriou, E. 2013. On statistical inference in time series analysis of the evolution of road safety. Accident Analysis and Prevention, 60, 424-434.

https://doi.org/10.1016/j.aap.2012.11.006

Davis, R. M., Pless, B. 2001. BMJ bans "accidents". Accidents are not unpredictable. British Medical Journal, 322, 1320-1321.

https://doi.org/10.1136/bmj.322.7298.1320

Elvik, R. 2023. Vegers linjeføring og trafikksikkerhet. Rapport 1933. Oslo, Transportøkonomisk institutt.

Elvik, R., Fridstrøm, L., Kaminska, J., Meyer, S. F. 2013. Effects on accidents of changes in the use of studded tyres in major cities in Norway: A long-term investigation. Accident Analysis and Prevention, 54, 15-25.

https://doi.org/10.1016/j.aap.2013.02.004

Elvik, R., Haugvik, E. S. 2023. Safety of horizontal curves on rural two-lane roads in Norway. Traffic Safety Research, 4, 00026.

https://doi.org/10.55329/hkbk3638

Grime, G. 1987. Handbook of road safety research. London, Butterworths.

Hauer, E. 1997. Observational before-after studies in road safety. Oxford, Pergamon Press (Elsevier Science).

Hauer, E. 2010. Cause, effect and regression in road safety: A case study. Accident Analysis and Prevention, 42, 1128-1135.

https://doi.org/10.1016/j.aap.2009.12.027

Hauer, E. 2020. Crash causation and prevention. Accident Analysis and Prevention, 143, 105528.

https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105528

Lord, D., Mannering, F. 2010. The statistical analysis of crash-frequency data: A review and assessment of methodological alternatives. Transportation Research Part A, 44, 291-305.

https://doi.org/10.1016/j.tra.2010.02.001

Mackie, J. L. 1965. Causes and conditions. American Philosophical Quarterly, 2/4, 245-264. Reprinted in Sosa and Tooley (1993), 33-55.

Trafikdage på Aalborg Universitet 2023 ISSN 1603-9696 14

Muskaug, R. 1988. Ulykkeskommisjon for tunge kjøretøy i Østfold. Kommisjonens rapporter. TØI notat 878, konfidensielt. Oslo, Transportøkonomisk institutt.

Pearl, J., Mackenzie, D. 2018. The book of why. The new science of cause and effect. Penguin books.

Shinar, D. 2019. Crash causes, countermeasures, and safety policy implications. Accident Analysis and Prevention, 125, 224-231.

https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.02.015

Sosa, E., Tooley, M. 1993. (Eds). Causation. Oxford, Oxford University Press.

Srinivasan, R., Carter, D., Lyon, C., Albee, M. 2018. Before-after evaluation of the realignment of horizontal curves on rural two-lane roads. Transportation Research Record, 2672, 43-52.

https://doi.org/10.1177/0361198118758011

Vaa, T. 2013. Proposing a driver behaviour model based on emotions and feelings: Exploring the boundaries of perception and learning. Pages 103-119 In M.A. Regan, John D. Lee and Trent W. Victor (Eds): Driver distraction and inattention: Advances in research and countermeasures. Surrey, United Kingdom, Ashgate.

https://doi.org/10.1201/9781315578156-7

Woodward, J. 2003. Making things happen. A theory of causal explanation. New York, Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/0195155270.001.0001

Downloads

Published

17-07-2023

How to Cite

Elvik, R. (2023). Et moderne perspektiv på ulykkesårsaker : Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 30, 15–29. https://doi.org/10.54337/ojs.td.v30i.7884