Hastighed, trængsel og CO2 udledning fra personbiler

Artikel

Authors

  • Thomas Sick Nielsen Vejdirektoratet

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v30i.7896

Abstract

Med udgangspunkt i et spørgsmål om betydningen af køkørsel og trængsel for CO2 udledningen fra trafikken gennemgik Vejdirektoratet i 2021 mulighederne for at vurdere effekter af trængsel og hastighed for energiforbrug og CO2 udledning pr. bilkm.
Der er flere typer af emissionsmodeller, der i forskellig grad understøtter en vurdering af betydningen af hastigheder eller trængsel. På det mest overordnede niveau knyttes emissionsfaktorer til gennemsnitshastigheder eller kombinationer af vejtype, tilladt hastighed og trængselsgrad. På et mere detaljeret niveau kan emissionsfaktorer beregnes på baggrund af informationer om et køretøjs hastighed
og accelerationer i løbet af en tur/strækning. Den detaljerede beregning stiller dog store krav til datagrundlaget, der ofte ikke kan opfyldes i planlægningsundersøgelser.
For at belyse betydningen af hastighed og trængsel for CO2 udledningen fra personbiler blev der gennemført en analyse af brændstofforbrug i Connected Cars biler på danske motorvejsstrækninger. Der opstilles en bivariat sammenhæng mellem gennemsnitshastighed og CO2 udledning, hvor hastigheden må ses som et udtryk for trængselsgraden. Sammenhængen viser, at meget lave gennemsnitshastigheder modsvarer en høj CO2 udledning pr. bilkm, hastigheder mellem 50 og 90 km/t modsvarer en lav udledning, mens højere hastigheder end 90 km/t, og især hastigheder over tilladt hastighed, giver høje CO2 udledninger pr. km. Sammenhængen betyder at trængsel på motorvej ofte er med til at reducere udledningen af CO2 pr. bilkm, men at meget høje trængselsgrader også kan være med til at forøge udledningen pr. km.

References

Barth, M., Boriboonsomsin, K. 2008. Real-World carbon dioxide impacts of traffic congestion,

Transportation Research Record 2058, pp. 163-171

Boulter, P.G., McCrae, I.S. (Eds) 2009. Artemis: Assessment and Reliability of Transport Emission Models

and Inventory Systems – final report, TRL, PPR350 url: http://trl.demo.varistha.co.uk/publications/ppr350

EMEP, EEA 2019. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019. Technical guidance to

prepare national emission inventories, EEA report no. 13/2019. url:

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019 ;

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-

energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view ; Appendix 4 - Varme emissionsfaktorer (excel):

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-

energy/1-a-combustion/road-transport-appendix-4-emission/view

Ericsson, E., Nolinder, E., Persson, A. Steven, H. 2019. Work programme 2016 -2018 for HBEFA Version 4.1,

Report of the work carried out for work package 2, WSP. url:

https://www.hbefa.net/e/documents/Ericsson_Steven_2019_HBEFA41_Development_WP2_final.pdf ;

https://www.hbefa.net/e/index.html

Grote, M., Williams, I., Preston, J., Kemp, S. 2016. Including congestion effects in urban road traffic CO2

emissions modelling: Do local government authorities have the right options?, Transportation Research

Part D 43, 95-106

HBEFA 2021. https://www.hbefa.net/e/index.html . Sidst tilgået 15 februar 2021.

IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 3, Mobile Combustion. url:

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ ; (2019) https://www.ipccnggip.

iges.or.jp/public/2019rf/index.html

Jiménez, J.L., McClintock, P., McRae, G.J., Nelson, D.D., Zahniser, M.S. Vehicle Specific Power: A Useful

Parameter for Remote Sensing and Emission Studies, 9th CRC On-Road Vehicle Emissions Workshop, San

Diego, April 21st 1999

Kanagaraj, V., Treiber, M. 2019. Fuel-consumption and CO2 emissions modells for traffic, I: Palocz-Andresen

et al. (Eds.), International Climate Protection, Springer Nature, Switzerland.

Lejri, D. Leclercq, L. 2020. Are average speed functions scale-free? Atmospheric Environment 224, 117324

Lejri, D., Can, A., Schiper, N., Leclercq, L. 2018. Accounting for traffic speed dynamics when calculating

COPERT and PHEM pollutant emissions at the urban scale. Transportation Research part D: Transport and

Environment 63, pp 588-603

Ligterink, Norbert E., and Ronald De Lange. "Refined vehicle and driving-behaviour dependencies in the

VERSIT+ emission model."

Samaras, C. E. 2020. Mesoscale modeling of the impacts of congestion and ITS messures on vehicle energy

consumption and greenhouse gas emissions over urban road networks, Ph.D. Thesis, Aristotle University of

Thessaloniki, Thessaloniki, October 2020.

Smit, R., Brown, A.L., Chan, Y.C. 2008. Do air pollution emissions and fuel consumption models for

roadways include the effects of congestion in the roadway traffic flow?, Environmental Modelling and

Software 23, 1262-1270

Smit, R., Ntziachristos, L., Boulter, P. 2010. Validation of road vehicle and traffic emission models – a review

and meta analysis, Atmospheric Environment 44, 2943-2953

Smit, Robin, Richard Smokers, and Elke Rabé. "A new modelling approach for road traffic emissions:

VERSIT+." Transportation Research Part D: Transport and Environment 12.6 (2007): 414-422.

Trafikverket 2020. Bygg om eller bygg nytt, Effektsamband för transportsystsmet, Fyrstegsprincipen, steg 3

och 4, Kapitel 7 Miljö, Trafikverket: Borlänge

VMZ Berlin Betreibergesellschaft mbH; SPV Spreeplan Verkehr GmbH, 2019. Berechnung der

Fahrleistungen im Haupt- und Nebennetz sowie Ableitung der HBEFA-Verkehrszustände für die

Prognosejahre 2020 und 2025 Abschätzung der verkehrlichen Auswirkun-gen von Dieselfahrverboten,

Schlussbericht, Berlin,Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Winther, M. 2018. Danish emission inventories for road transport and other mobile sources, Scientific

Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy no. 277, 2018. url:

https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-251-300/abstracts/nr-277-danske-emissionsopgoerelser-tilvejtransport-

og-andre-mobile-kilder/

WSP 2020. Trafikarbetets fördeling på HBEFA-modellens trafiksituationer, Dokumentation av arbetet 2019-

, Rapport for IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Zarin, B. and Ardekani, S. (2015) The Relation between Freeway Average Speed and Speed Noise. Journal of

Transportation Technologies, 5, 88-101. doi: 10.4236/jtts.2015.52009.

Zhao, Q., Chen, Q., Wang, L., Real-Time Prediction of Fuel Consumption Based on Digital Map API, Applied

Sciences 2019, 9, 1369

Downloads

Published

07-08-2023

How to Cite

Nielsen, T. S. (2023). Hastighed, trængsel og CO2 udledning fra personbiler : Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 30, 40–53. https://doi.org/10.54337/ojs.td.v30i.7896