Fortællinger om cykling: Sprogets indvirkning på adfærd og udvikling på cykelstien

Artikel

Authors

  • Ida Marie Nygaard Christensen Roskilde Universitet

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v30i.7910

Abstract

Selvom Danmark er kendt som et af verdens bedste cykellande, har cykeltrafikken herhjemme generelt været dalende siden 90’erne (Vejdirektoratet, 2023). 2022 var Cyklens År, mange initiativer blev udrullet, Tour de Francé startede i Danmark og touren blev vundet af en dansker. Men var det nok til at vende 30 års trist udvikling?
Specialeafhandlingen How words matter in Danish cycling development foreslår, at en del af årsagen til den triste cykeludvikling kan tildeles måden, hvorpå der tales om cykling i Danmark. Specialets udgangspunkt er, at mobilitetsforskning rummer mere end tilbagelagt afstand, og undersøger derfor hvordan sociologiske faktorer, såsom sproget, kan være dagsordenssættende for cykeludviklingen i Danmark.
Specialet konkluderer, at vi i Danmark er eksponeret for fortællinger om cykling, der smitter af på vores hverdagspraksis og adfærd på aktør- såvel som individniveau. Det konkluderes ligeledes, at hvis denne italesættelse af cykling ikke ændrer sig, kan vi udrulle nok så mange initiativer, men det kan det blive svært at bryde ud af de vante rammer og lave nye praksisser og politiker, der reelt kan ændre de rammer, vi som planlæggere, politikere og ikke mindst cyklister skal handle indenfor. Endelig foreslår specialet, at nye fortællinger kan være med til at vende denne udvikling, men at dette kræver en skærpet indsats særligt hos de stemmer, der infiltrerer hverdagslivet. Denne artikel fremhæver specialets metodiske tilgange og teoretiske grundlag samt analysens væsentligste resultater. Herudover udpeger artiklen vigtige emner for fremtidig forskning og diskussion, samt forslag til, hvordan forvaltninger aktivt kan arbejde med sprog i kommunikation om byen og planlægning.

References

Bech-Jørgensen, B. (1994). Når hver dag bliver hverdag. København: Akademisk Forlag A/S.

Specialeafhandling fra Roskilde Universitet.

Cyklistforbundet. (2022). Børns Cykelvaner. Cyklistforbundet.

Cyklistforbundet. (2023). Cykelturen til gymnasiet. Cyklistforbundet.

Freudendal-Pedersen, M. (2007). Mellem frihed og ufrihed: Strukturelle fortællinger om mobilitet i hverdagslivet.

Mange bække små: Momentum for (sub)urban mobilitetsplanlægning?

Vejdirektoratet. (11. 08 2023). Trafikkens udvikling i tal. Hentet fra Vejdirektoratet: https://www.vejdirektoratet.dk/side/trafikkens-udvikling-i-tal

Downloads

Published

16-08-2023

How to Cite

Nygaard Christensen, I. M. (2023). Fortællinger om cykling: Sprogets indvirkning på adfærd og udvikling på cykelstien: Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 30. https://doi.org/10.54337/ojs.td.v30i.7910