Emissionskonsekvenser af modeller for etablering af miljøzoner for mobile ikke-vejgående arbejdsmaskiner

Artikel

Authors

  • Morten Winther Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
  • A.S. Lansø Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
  • M.S. Plejdrup Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v30i.7911

Keywords:

NOx,, PM2.5, miljøzoner,, arbejdsmaskiner

Abstract

Emissionskonsekvenserne af at indføre miljøzoner for arbejdsmaskiner i Danmark er beregnet for årene 2025, 2027 og 2030 med DCE’s non-road emissionsmodel (DEMOS-NRMM). Beregningerne er udført for fire forskellige miljøzoneområder (a)-(d), og miljøscenarier med krav til enten maskinernes emissionsnorm eller afgiftsbetaling. Scenariernes bestandsfordelinger på EU-emissionstrin er bestemt af COWI i et forudgående projekt bl.a. ud fra DCE’s bestandsdata og analyser af virksomhedernes maskinvalg i de forskellige scenarier.
NOx og PM2.5 basisemissionerne beregnet for arbejdsmaskiner i det samlede geografiske område (b+c+d) er ganske små, og udgør mellem 6 % og 7 % af den nationale basisemission i alle årene 2025, 2027 og 2030. De største NOx og PM2.5 emissionsreduktioner opnås i Scenarie 1.A i 2025 hvor kun stage V maskiner bruges. Emissionsreduktionerne er størst for PM2.5. For PM2.5[NOx] beregnes i 2025 en emissionsreduktion på 93 %[14 %], 88 %[12 %], 79 %[11 %] og 76 %[9 %] for hhv. Scenarie 1.A, 1.B, 3.A og 3.B ift. til basisemissionen i det samlede område (b+c+d). Pga. den naturlige udskiftning til stage V maskiner i basisbestanden falder især basisemissionerne af PM2.5 markant frem mod 2030, og PM2.5 emissionseffekterne af at indføre miljøzoner bliver derfor også gradvist mindre. PM2.5[NOx] basisemissionerne falder med 67 %[11 %] fra 2025 til 2030. For scenarie 1.A stiger PM2.5 emissionen med 4 %, mens NOx emissionen falder med 2 %. For scenarie 1.B, 3.A og 3.B falder PM2.5[NOx] emissionerne med hhv. 28 %[4 %], 33 %[3 %] og 46 %[5 %] fra 2025 til 2030.
Arbejdsmaskinernes emissionsbidrag til NO2-og PM2.5-bybaggrundskoncentrationerne udgør i basis hhv. 1,25 % og 0,05 % af de årlige målte bybaggrundskoncentrationer i København. De lavere emissioner fra arbejdsmaskiner vil nedbringe de årlige bybaggrundskoncentrationer for NO2 med 0,2 % i både scenarie 1.A og 3.A, og for PM2.5 med hhv. 0,04 % og 0,03 % i scenarie 1.A og 3.A. Emissionsbidraget fra arbejdsmaskiner til spidsværdien for NO2-koncentrationen (19. største timemiddelværdi) og PM2.5-koncentrationen (4. største døgnmiddelværdi) i København og Frederiksberg i 2025 udgør i basis hhv. 13,2 % og 0,2 % af den højeste målte timemiddelværdi for NO2 og den 4. største døgnmiddelværdi for PM2.5 i bybaggrund. De lavere bidrag fra arbejdsmaskiner til spidsværdien af NO2-koncentrationen vil give reduktioner på 1,8 % og 1,4 % af den højeste målte timemiddelværdi i bybaggrund for hhv. scenarie 1.A og 3.A. For PM2.5 reduceres den 4. største døgnmiddelværdi i bybaggrundskoncentrationen med hhv. 0,18 % og 0,14 % i scenarie 1.A og 3.A.

References

Cowi, 2023: Miljøzoner for arbejdsmaskiner, 52 s. Rapport udarbejdet af Cowi for Miljøministeriet. Ny rapport om miljøzoner for arbejdsmaskiner (cowi.dk).

Ellermann, T., Nordstrøm, C., Brandt, B., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A., Bossi, R., Frohn, L.M., Geels, C., Jensen, S.S, Nielsen, O.-K., Winther, M., Poulsen, M.B, Nygaard J., Nøjgaard, J.K. 2020. Luftkvalitet 2019. Status for den nationale luftkvalitetsovervågning. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 128 s. - Videnskabelig rapport nr. 410 http://dce2.au.dk/pub/SR410.pdf.

Jensen, S.S., Ketzel, M., Khan, J., Valencia, V.H., Brandt, J., Christensen, J.H., Frohn, L.M., Nielsen, O.-K. Plejdrup, M.S., Ellermann, T. (2021): Luften på din vej 2.0. DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, 62 s. - Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 445, http://dce2.au.dk/pub/SR445.pdf.

Lansø, A.S., Winther, M. & Plejdrup M., 2023. Miljøeffekter af miljøzoner for ikkevejgående arbejdsmaskiner. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 59 s. - Videnskabelig rapport nr. 564. SR564.pdf (au.dk).

Miljøministeriet 2021: Ny aftale betyder grønnere og renere byer (mim.dk).

Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K., Gyldenkærne, S. & Bruun, H.G. 2021. Spatial high-resolution distribution of emissions to air – SPREAD 3.0. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 208 pp. Technical Report No. 215 http://dce2.au.dk/pub/TR215.pdf.

Winther, M. 2022: Danish emission inventories for road transport and other mobile sources. Inventories until 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 138pp. Scientific Report No. 504. http://dce2.au.dk/pub/SR504.pdf.

Downloads

Published

16-08-2023

How to Cite

Winther, M., Lansø, A., & Plejdrup, M. (2023). Emissionskonsekvenser af modeller for etablering af miljøzoner for mobile ikke-vejgående arbejdsmaskiner: Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 30. https://doi.org/10.54337/ojs.td.v30i.7911