Erfaringer med drift af elbusser i Movia

Artikel

Authors

  • Marcus Røssel Vindahl Andersen Trafikselskabet Movia
  • Victor Hug Trafikselskabet Movia

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v30i.7914

Abstract

Trafikselskab Movia indsamler kørsels- og batteridata for elbusser i alle kontraktenheder, hvor Movia har
stillet krav om emissionsfri drift. Formålet med at indsamle kørsels- og batteridata er, at Movia ønsker at
lave analyser af energiforbrug for forskellige buslinjer. Elbussernes CANbus-data er primært indsamlet
gennem en REST API-baseret Web Service. Movia har ved behandling af de loggede data måtte frasortere
95 % af al data, da det enten har været mangelfuld, redundant eller fejlagtig. Movia vurderer, at data efter
frasortering af outliers og fejl er pålidelig.
De undersøgte buslinjer er opdelt i følgende kategorier: tunge bybusser, provinsbusser, lette provinsbusser
og landlinjer. Data for bussernes fremdrift viser et lavere gns. forbrug for busser på landet (0,72 kWt/km)
end forbruget for de øvrige anvendelseskategorier (0,90-0,91 kWt/km). Den største andel af regenerativ
energi findes hos tunge bybusser. Bussernes forbrug til fremdrift er på tværs af anvendelseskategorierne
19,5% højere i vintermånederne end i sommermånederne. Data for elforbrug til opladning af landlinjer
viser et samlet gns. forbrug svarende til 0,99 kWh/km. Tilsvarende er forbruget til opladning af
provinsbusser 1,12 kWh/km. Elbussernes kabine opvarmes ved lave udetemperaturer med et fyr, som
bruger HVO. Forbruget hertil udgør 0,13 l/køreplanstime for landbusser og 0,37 l/køreplanstime for
provinsbusser.

Downloads

Published

18-08-2023

How to Cite

Røssel Vindahl Andersen, M., & Hug, V. (2023). Erfaringer med drift af elbusser i Movia : Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 30. https://doi.org/10.54337/ojs.td.v30i.7914