Ambulancedata som værktøj til forbedring af trafiksikkerhedsarbejdet for bløde trafikanter i eneulykker

Udvidet resumé

Authors

  • Carl Elias Riis Persson Aalborg Universitet
  • Anders Brogaard Tallaksen Aalborg Universitet

Abstract

Følgende resumé er resultatet at et kandidatspeciale fra Aalborg Universitet. Eneulykker med bløde trafikanter er i særdeleshed præget af et stort mørketal. Politiet registreret kun et fåtal cykeleneulykker, mens faldulykker med fodgængere ikke defineres som en trafikulykke. Ambulancedata er en potentiel kilde til udvidelse af uheldsdatabaser som kan bruges i det kommunale trafiksikkerhedsarbejde. Klarlæggelsen kan give bedre forudsætning for forebyggelse af de bløde trafikanters eneulykker. Fordelen ved ambulancedata sammenlignet med politidata er indholdet af langt flere eneulykker med bløde trafikanter, hvor uheldslokaliteten samtidig er stedfæstet, hvilket kan kaste lys over ukendte uheldskarakteristika. 637 eneulykker med bløde trafikanter i Aalborg Kommune for perioden 2016-2019 er blevet valideret og analyseret for både uheldsoplysning og stedfæstelse.

Downloads

Published

25-08-2023

How to Cite

Persson, C. E. R., & Tallaksen, A. B. (2023). Ambulancedata som værktøj til forbedring af trafiksikkerhedsarbejdet for bløde trafikanter i eneulykker: Udvidet resumé. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 30. Retrieved from https://journals.aau.dk/index.php/td/article/view/7937