Uheldsmodel for cykler i vigepligtsregulerede kryds i byer

Udvidet resumé

Authors

  • Mathias Hoffmann Feldens Via Trafik – En del af Sweco

Abstract

Dette studie undersøger trafiksikkerheden for cyklister i vigepligtsregulerede kryds i byer ved hjælp af en uheldsmodel. Uheldsmodellen er opstillet som en faktormodel, som kan bruges til at beskrive sammenhængen mellem uheldstætheden og forskellige trafik- og designvariable. Modellen er opstillet som en negativ binomialfordelt regressionsmodel med log-link funktion. Uheldsmodellen er baseret på flerpartsuheld i vigepligtsregulerede kryds hvor minimum én cykel er involveret. I Danmark baseres uheldsmodeller typisk på politiregistrerede uheld, hvor særligt lette trafikanter er underrapporteret, hvorfor de politiregistrerede uheld ikke bør stå alene i en uheldsmodel for cykler. De skadestueregistrerede uheld omfatter en større andel af uheld med lette trafikanter end det er tilfældet i de politiregistrerede uheld. På Fyn og i Aarhus er der igennem mange år foretaget en udvidet skadestueregistrering med stedfæstelse, som derfor kan benyttes i det stedbundne trafiksikkerhedsarbejde. I studiet benyttes det udvidede skadestueregister som et supplement til de politiregistrerede uheld. I uheldsmodellen indgår der i alt 144 kryds fra Aarhus og Odense. Med uheldsmodellen kan det forventede antal flerpartsuheld med cykler i vigepligtsregulerede kryds udregnes, og med Empirical Bayes metoden kan regressionseffekten estimeres og det estimerede antal uheld på en lokalitet kan dermed udregnes. Resultaterne viser at tilstedeværelsen af skillerabat og sekundærhelle medfører en øget uheldstæthed. Der er ligeledes fundet en negativ sammenhæng mellem uheldstætheden og kryds med længdefald på over 20 ‰ i tilfarten på primærvejen. Modellen forklarer 71,4 % af den systematiske variation i uheldsforekomsten, og det kan derfor ikke afvises, at resultaterne er påvirket af bias på baggrund af udeladte variable.

Downloads

Published

25-08-2023

How to Cite

Feldens, M. H. (2023). Uheldsmodel for cykler i vigepligtsregulerede kryds i byer: Udvidet resumé. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 30. Retrieved from https://journals.aau.dk/index.php/td/article/view/7946