Inddragelse af sundhedsgevinster i samfundsøkonomisk optimal udvidelse af supercykelstinetværket

Udvidet resumé

Authors

  • Mads Paulsen DTU
  • Jeppe Rich, DTU

Abstract

Sundhedsgevinster er essentielle, når den samfundsøkonomiske værdi af cykelinfrastruktur evalueres. Imidlertid har disse ikke været medtaget i optimeringsmodeller designet til at planlægge udvidelser af cykelnetværk. Med udgangspunkt i en nyligt udviklet model for samfundsøkonomisk optimal udvidelse af cykelinfrastruktur (Paulsen & Rich, 2023), præsenteres her en udvidelse, der sikre at efterspørgslen efter cykelture bestemmes endogent. Dette betyder at substitutionseffekter fra biler samt eksterne sundhedseffekter integreres i optimeringen. Metoden er afprøvet på supercykelstisnettet i Hovedstadsområdet, hvor modellen bestemmer en løsning der har en nettonutidsværdi på 16 milliarder og et samfundsøkonomisk afkast på mere end 1000%.

Downloads

Published

25-08-2023

How to Cite

Paulsen, M., & Rich, J. (2023). Inddragelse af sundhedsgevinster i samfundsøkonomisk optimal udvidelse af supercykelstinetværket: Udvidet resumé. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 30. Retrieved from https://journals.aau.dk/index.php/td/article/view/7959