Archives

 • Vol. 18 (2024)

  Globe vol. 18 (2024) currently contains pre-published articles. The pre-published articles will be collected in an issue to be published in December 2024.

 • Særnummer: Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog - Festskrift i anledning af Per Durst-Andersens 60 års fødselsdag

  De følgende artikler er skriftlige versioner af et udvalg af indlæg på seminaret Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog, som blev afholdt på Instituttet for International Business Communication, CBS Handelshøjskolen i København i juni 2014 i anledning af Per Durst-Andersens 60 års fødselsdag 17. marts samme år. Artiklerne tager afsæt i forfatternes egen forskning, som for nogles vedkommende ligger i direkte forlængelse af og for andres føjer nye vinkler og perspektiver til Durst-Andersens agenda. Det naturlige omdrejningspunkt er dansk, som både analyseres på egne præmisser og i kontrast til sprogene tysk, svensk, fransk italiensk, russisk, engelsk m.fl. Analyserne spænder fra selve rækkevidden af formuleringen ”samme sprog” (idet end ikke alle danskere nødvendigvis vil tale ”samme sprog” ved enhver lejlighed, mens f.eks. nære fagfæller fra forskellige sprogsamfund i visse henseender kan hævdes at gøre det), over sprogs strukturelle fænomener som modaludtryk, frie prædikativer, positions- og placeringsverber, direktive ytringer, konjunktionsvalg, (dis)embodiment og høflighedsmarkeringer, til udfordringen af danskeres sproglige verdensbillede i mødet med andre kulturmentale universer i forbindelse med filmoversættelse, TV-vejrudsigter, e-mail-korrespondance i den akademiske verden, anlæggelse af vandforsyningssystemer og uddannelse af studerende i interkulturel kompetence. Hertil kommer dansk ikke altid uproblematiske ”møde med sig selv”, når de samme ord bruges forskelligt af forskellige offentlige myndigheder. Det er forfattergruppens håb, at der dermed er skabt et originalt og varieret bidrag til den videre udforskning af fænomenet sproglig relativitet og ikke mindst dets implikationer for både forskning, uddannelse og samfundsliv i Danmark og i verden omkring os.
 • Vol. 1 (2015)

  We are happy to present the inaugural issue of Globe: A Journal of Language, Culture and Communication. The Thematic Section on Language and Identity contains six articles, and there are three articles in the Open Section plus one review in the Reviews section. In addition, there are three Celebratory Essays by leading scholars in Language and Communications - namely, Per Aage Brandt, Jacob L. Mey, and Hartmut Haberland. These three essays are a one-off special treat for the readers of the first issue of Globe, as we will not normally publish essays.
 • Vol. 2 (2015)

  We are happy to present the second issue of Globe: a Journal of Language, Culture and Communication. The Thematic Section is devoted to The Functionality of Language and contains two articles. Furthermore, there are five article in the Open Section and one literature review in the Reviews Section.