Realistisk syntese: Potentialer og udfordringer

Forfattere

  • Esben Højmark
  • Thomas Bredgaard

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.mf.2022.4.7593

Resumé

Vi mangler gode analysetilgange til at undersøge hvorfor og hvordan komplekse indsatser virker. Traditionelle ”systematiske reviews” som anvendes på sundhedsområdet er gode til at undersøge hvorvidt, men ikke hvorfor og hvordan indsatser virker. På de komplekse velfærds- og socialområder er der ikke bare brug for viden om hvorvidt indsatser virker, men også hvorfor og under hvilke omstændigheder virkningerne indtræffer. Den ”realistiske syntese” har potentiale til at udgøre et brugbart supplement.

Der eksisterer imidlertid ikke en klar fremgangsmåde til at gennemføre realistiske synteser. Tilgangen kan derfor være udfordrende og tidskrævende for evaluator, ligesom dens resultater kan være ugennemsigtig for læseren og i værste fald en delvis eller misvisende repræsentation af den eksisterende viden på området.

I denne artikel reflekterer vi over de metodiske udfordringer i realistisk syntese og diskuterer potentielle løsninger herpå. Vi diskuterer fremgangsmåder til udvikling af foreløbige programteorier, dataindsamling, kodning og syntese. I den forbindelse opstiller vi en genbeskrivende analysestrategi, der kan guide evaluator og sikre gennemsigtighed i analyse- og syntesefasen.

Downloads

Publiceret

12-12-2022