Nr. 4 (2022): Metode & Forskningsdesign, 2022 nr. 4