Herkomst blandt 0-16-årige bosat i Danmark: Stigende etnisk diversitet og koncentration fra 1985 til 2019

Forfattere

  • Jeppe Fjeldgaard Larsen
  • Christian Albrekt Larsen

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.mf.2022.4.7595

Resumé

Artiklen beskriver den etniske diversitet blandt 0-16-årige i perioden fra 1985 til 2019. Der anvendes registeropgørelser henholdsvis baseret på Danmarks Statistiks eksisterende klassifikationer og en udvidet klassifikation. Artiklen viser, at de hidtidige klassifikationer undervurderer den etniske diversitet blandt børn og unge. Denne undervurdering er stigende over tid. Med en udvidet klassifikation havde 23,4 procent af de 0-16-årige i 2019 en form for ikke-dansk herkomst, i stedet for 13,4 procent med den eksisterende klassifikation. Danmark er således længere i bevægelsen fra et etnisk homogent samfund til et samfund med større etnisk diversitet end man hidtil har antaget. Artiklen viser også, at man med den hidtidige klassifikation undervurderer den etniske koncentration i hovedstadsområdet. I Ishøj kommune er andelen af 0-16-årige med dansk-dansk herkomst for eksempel på 34 procent, i stedet for 65 procent opgjort med den eksisterende klassifikation af dansk herkomst. Etnisk diversitet blandt børn og unge er således mere ujævnt fordelt end hidtil antaget.

Downloads

Publiceret

12-12-2022