10 års jernbaneinvesteringer - med hvilken effekt ?

  • Sten Hansen Institut for Planlægning - trafikstudier, Danmarks Tekniske Universitet

Abstract

"Trafikredegørelse 1997" forsøger at måle effekten af investeringerne i jernbaneinfrastruktur ved at sammenholde årlige investeringer med persontrafikarbejdet.

Dette paper undersøger om det er meningfyldt at opstille sådanne mål, belyst gennem perioden 1986-96. Undersøgelsen afgrænses til alene at se på infrastrukturinvesteringer. Det beskrives, hvordan infrastrukturinvesteringer kan påvirke efterspørgslen med tog og det gennemgås konkret, hvilke effekter, der er opnået i perioden frem til Storebæltsforbindelsens åbning. Effekten af Storebælt er bevidst udeladt, da så store rejsetidsbesparelser og kapacitetsudvidelser kun forekommer ved etablering af faste forbindelser. Den udvalgte 10-års periode er således repræsentativ for infrastrukturplanlægningens muligheder.

 

Published
31-12-1998