Analyse af emissionsfaktorer og deres anvendelse ved beregning af luftforurening fra vejtrafik

  • Morten Winther Danmarks Miljøundersøgelser
Keywords: traffic emissions, emission factors, CO, VOC, NOx, ECE 15/04 cars, catalyst cars

Abstract

I dette arbejde sammenlignes emissionsfaktorer fra forskellige modeller brugt i Danmark til beregning af luftemissioner fra vejtrafik. I sammenligningen inddrages varme CO, VOC og NOx emissionsfaktorer fra COPERT II, Workbook, DTU modellen og det danske måleprogram. Emissionsfaktorerne repræsenterer ECE 15/04 biler og katalysatorbiler med motorstørrelser mellem 1,4 og 2 l. Den første køretøjskategori indeholder nyere konventionelle benzinbiler med første registreringsdato i Danmark mellem 1. januar 1986 og 1. oktober 1990 og katalysatorbilerne er EURO I biler (registreret efter 1. oktober 1990).

Arbejdet har haft tre formål:

- at give et overblik over forskelle i emissionsfaktorer foreslået af de fire modeller.

- at undersøge om en nedsat katalysatorvirkningsgrad ved høje hastigheder, som DTU modellen foreslår, kan eftervises af de andre modeller.

- at vurdere indflydelsen på de samlede emissioner, når modellerne bruges i en totalberegning . I et eksempel beregnes de varme emissioner med de fire modeller ved typiske hastigheder i by på land og motorvej.

Published
31-12-1998