En vejvalgsmodel for flere trafikantklasser

  • Otto Anker Nielsen Institut for Planlægning - Trafikstudier, DTU
  • Rasmus Dyhr Frederiksen TetraPlan A/S
Keywords: traffic models, multi class assignment models, SUE

Abstract

Artiklen præsenterer implementeringen af en større stokastisk vejvalgsmodel for flere trafikant-klasser for Hovedstadsområdet og viser hermed fordelen ved at benytte en sådan model. Modellen omfatter personbiler, der er opdelt efter turformål samt varebiler, lastbiler og busser - med hver de-res nyttefunktion. Delmodeller beskriver kødannelser og geometriske forsinkelser i vejkryds og rundkørsler. Dette inkluderer bl.a. modellering af grønne bølger (koordinerede vejkryds). Artiklen indeholder nogle metodologiske og praktiske betragtninger, der er væsentlige, når vejvalgsmodeler til flere trafikantklasser anvendes i fuldskala applikationer.

Published
31-12-1998