Dybdeanalyse af færdselsuheld

- metode og resultater fra en undersøgelse over 17 frontalkollisioner.

  • Liselotte Larsen Rådet for Trafiksikkerhedsforskning
Keywords: accident analysis, in depth, head-on collisions, accident factors, accident prevention, injury prevention

Abstract

I 1996 nedsatte Trafikministeren en tværfaglig gruppe, som i en 2-årig forsøgsperiode skulle foretage dybdegående analyser af udvalgte uheld, samt fremsætte forslag til foranstaltninger mod sådanne uheld. Som en første del har gruppen analyseret 17 frontalkollisioner mellem motorkøretøjer. Analyserne bygger på materiale fra forskellige myndigheder, besigtigelse af uheldssteder samt interviews med implicerede parter, og afdækker faktorer, som bevirkede eller medvirkede til, at det enkelte uheld skete, og/eller at det fik de pågældende konsekvenser.

I dette paper præsenteres den anvendte metode samt resultater fra undersøgelsen.

 

Published
31-12-1998