Videotracking som led i modellering af trængsel for cykeltrafik

  • Mads Poulsen DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet
  • Rasmus Albrink RAW Mobility
  • Thomas Kjær Rasmussen DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet
Keywords: video tracking, modelling, congestion, bicycles

Abstract

Cykeltrafikken i Danmark udgør en ganske betydelig andel af den samlede trafikmængde i Danmark - i særdeleshed i Hovedstadsområdet. På trods af dette har trængsel på cykelstier og modellering af denne hidtil ikke været af udpræget stor interesse. Med hjælp fra fremskridtet af nye videobaserede kilder til indsamling af data for cykeltrafik, er det imidlertid lykkedes at udvikle en model for cykeltrafik, der modellerer trængsel på cykelstier og de skift i rutevalg, som trængslen medfører. En storskalaimplementering for Hovedstadsområdet indikerer også, at trængselseffekterne på cykelstier ikke bør ignoreres, idet et betydeligt skift i rutevalg ses som følge af trængslen i myldretiden. 

Published
31-12-2019