Nye veje mod færre cykelulykker

Artikel

Authors

  • Harry Lahrmann AAU BUILD
  • Anne Vingaard Olesen AAU BUILD

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v30i.7895

Abstract

Vejen mod et bæredygtigt transportsystem er flere cykelture, men samtidig er cyklister en udsat trafikantgruppe med en langt større risiko for at komme i ulykke end bilister. Flere cykelstier har i mange år været svaret på denne udfordring, men der er god evidens for, at traditionelle cykelstier langs byernes trafikvejene måske nok giver større tryghed, men ikke færre ulykker, oftest flere.
I denne artikel argumenteres for, at der er et stort uudnyttet potentiale i at sikkerhedsudvikle cyklen med kørelys, bremselys og blinklys. Men også sidespejle, ABS-bremser og bedre sensorer til motorstyring på elcykler. Det foreslås også at indføre et EURO NCAP1 for cykler.
Der bør også arbejdes med tiltag rettet mod cyklisten. Der nævnes kampagner for anvendelse af pangfarvet beklædning, krav om cykelhjelm, forbud mod brug af hovedtelefoner og promillegrænse for cyklister.
Så diskuteres tiltag rettet mod infrastrukturen, hvor der argumenteres for, at anlægges cykelstier bør krydsningskonflikter mellem biler og cykler være løst i tid eller rum – ellers er en bedre løsning måske at droppe cykelstien og lade cyklerne køre sammen med bilerne på cykelgader med en hastighedsgrænse på 30 km/t.
Behovet for gode og tyverisikre parkeringsforhold for cyklister diskuteres også, og endelig påpeges at bedre drift og vedligeholdelse af eksisterende cykelinfrastruktur er vigtig både for at forebygge cykelulykker og for at få flere til at cykle.

References

Agerholm, N., Caspersen, S., & Lahrmann, H. (2005). Cykelstiers trafiksikkerhed. En før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt. Paper presented at the https://doi.org/10.5278/ojs.td.v12i1.5162

Danmarks Statistik. (2023a, MOERKE: Personskader i færdselsuheld indberettet af politi, sygehusenes akutmodtagelse og sygehuse efter indberetter, uheldssituation, transportmiddel, køn, alder og skadens type. Retrieved 04-07-2023, from https://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536

Danmarks Statistik. (2023b, Statistikbanken: UHELD8: Tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld efter uheldsart, personskade, transportmiddel, køn, alder og skadens type. https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=UHELD8&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree. Retrieved 04-07-2023, from

de Waard, D., Edlinger, K., & Brookhuis, K. (2011). Effects of listening to music, and of using a handheld and handsfree telephone on cycling behaviour. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 14(6), 626-637. 10.1016/j.trf.2011.07.001

https://doi.org/10.1016/j.trf.2011.07.001

Fakta om 16-19-årige cyklister. (2022). ().Rådet for Sikker Trafik. https://sikkertrafik.dk/media/avknyytf/unders%C3%B8gelse-om-unge-der-k%C3%B8rer-fulde-p%C3%A5-cykel-1.pdf

Hertach, P., Uhr, A., Niemann, S., & Cavegn, M. (2018). Characteristics of single-vehicle crashes with e-bikes in Switzerland. Accident Analysis & Prevention, 117, 232-238. 10.1016/j.aap.2018.04.021

https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.04.021

Hosseinpour, M., Madsen, T. K. O., Olesen, A. V., & Lahrmann, H. (2021). An in-depth analysis of self-reported cycling injuries in single and multiparty bicycle crashes in Denmark. Journal of Safety Research, 77, 114-124. 10.1016/j.jsr.2021.02.009

https://doi.org/10.1016/j.jsr.2021.02.009

Hoye, A. (2018). Recommend or mandate? A systematic review and meta-analysis of the effects of mandatory bicycle helmet legislation. Accident Analysis & Prevention, 120, 239-249. 10.1016/j.aap.2018.08.001

https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.08.001

Høye, A. (2018). Bicycle helmets - To wear or not to wear? A meta-analyses of the effects of bicycle helmets on injuries. Accident Analysis & Prevention, 117, 85-97. 10.1016/j.aap.2018.03.026

https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.03.026

Janstrup, K., Hyldekaer, ;., Møller, M. ;., & Pilegaard, N. (2019). Vejens omgivelser, udformning og tilstand -betydningen for trafiksikkerhed. (). Lyngby: DTU Management. https://orbit.dtu.dk/en/publications/vejens-omgivelser-udformning-og-tilstand-betydningen-for-trafiksi

Kany, M. S. (2022). Hvordan ser det ud med brugen af cykelhjelm i Danmark? Udviklingen fra 2004 til 2021. Paper presented at the , 2910.54337/ojs.td.v29i1.7464

https://doi.org/10.54337/ojs.td.v29i1.7464

Kaplan, S., Vavatsoulas, K., & Prato, C. G. (2014). Aggravating and mitigating factors associated with cyclist injury severity in Denmark. Journal of Safety Research, 50, 75-82. 10.1016/j.jsr.2014.03.012

https://doi.org/10.1016/j.jsr.2014.03.012

Københavnerliv. (2022, Raser over ny cykelgade: Det er farligere end før - nu reagerer kommunen. Retrieved 22-07-2023, from https://kobenhavnliv.dk/kobenhavn/raser-over-ny-cykelgade-det-er-farligere-end-foer-nu-reagerer-kommunen

Lahrmann, H., Christensen, M. C., Tallaksen, A. B., Tønning, C., Larsen, M. K., Madsen, T. K. O., Rasmussen, L. R., & Olesen, A. V. (2023). Projekt Cykelliv. -en undersøgelse af den sikkerhedsmæssige effekt af kørelys på cykler . (). Aalborg: AAU BUILD. Safety effects of permanent running lights for bicycles: A controlled experiment

Lahrmann, H., Madsen, T. K. O., Olesen, A. V., Madsen, J. C. O., & Hels, T. (2018). The effect of a yellow bicycle jacket on cyclist accidents. Safety Science, 108, 209-217. 10.1016/j.ssci.2017.08.001

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.08.001

Madsen, J. C. O., Andersen, T., & Lahrmann, H. S. (2013). Safety effects of permanent running lights for bicycles: A controlled experiment. Accident Analysis & Prevention, 50, 820-829. 10.1016/j.aap.2012.07.006

https://doi.org/10.1016/j.aap.2012.07.006

Olesen, A. V., Lahrmann, H., Madsen, T. K. O., & Hels, T. (2022). Hvor mange kommer til skade i trafikken? -estimering af antal personskader efter trafikulykker i Danmark baseret på selvrapportering igennem en befolkningsundersøgelse. Danish Journal of Transportation Research - Dansk Tidsskrift for Transportforskning, 4 (2022)(1), 1-15. https://doi.org/10.5278/ojs.djtr.v4i1.6956

Olesen, A. V., Madsen, T. K. O., Hels, T., Hosseinpour, M., & Lahrmann, H. S. (2021). Single-bicycle crashes: An in-depth analysis of self-reported crashes and estimation of attributable hospital cost. Accident Analysis & Prevention, 161, 106353. 10.1016/j.aap.2021.106353

https://doi.org/10.1016/j.aap.2021.106353

Rizzi, M. C., Rizzi, M., Kullgren, A., & Algurén, B. (2020). The potential of different countermeasures to prevent injuries with high risk of health loss among bicyclists in Sweden. Traffic Injury Prevention, 21(3), 215-221. 10.1080/15389588.2020.1730827

https://doi.org/10.1080/15389588.2020.1730827

Studenterøvelse, A. U. (2022). Cyklistes brug af hovedtelefoner og lignende i Aalborg. Unpublished manuscript.

Waard, D. d., & Houwing, S. (2014). Cycling under the influence of alcohol. Paper presented at the The 3rd International Cycling Safety Conference (ICSC2014),

Wang, W. (2022). Winter cycling in Eskilstuna municipality: motivators and barriers experienced by commuters Available from DiVA http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1681362/FULLTEXT01.pdf http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-186909

Downloads

Published

07-08-2023

How to Cite

Lahrmann, H., & Olesen, A. V. (2023). Nye veje mod færre cykelulykker: Artikel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 30, 30–39. https://doi.org/10.54337/ojs.td.v30i.7895