Grøn omstilling kræver ny tilgang til infrastrukturbeslutninger

Udvidet resumé

Authors

  • Søren Have CONCITO

Abstract

I Danmark og flere andre lande står transport nu for omkring 30% af drivhusgasudledningen, med voksende tendens. Alligevel investeres der, også i ellers trafikalt velbetjente lande som Danmark, fortsat i yderligere infrastruktur, som i sig selv giver udledning fra konstruktionsfasen, men som ofte også øger udledningen fra transportsektoren, gennem øget trafik. Der forekommer således at være en inkonsistens mellem klimamål og konkret handling. En undtagelse herfra er dog Wales’ nye tilgang til infrastrukturbeslutninger, byggende på afrapporteringen fra det af regeringen nedsatte ’Road Review Panel’. CONCITO har derfor analyseret i en dansk kontekst hvilke klimamæssige problemer den nuværende tilgang til infrastrukturbeslutninger giver, set igennem 3 linser: De anvendte forudsætninger, de administrative procedurer (fx samfundsøkonomisk analyse) og de politiske processer. På baggrund af de fundne mangler og uhensigtsmæssigheder fremsættes forslag til hvordan infrastrukturplanlægningen kunne forbedres, i høj grad med inspiration fra Wales’ arbejde. Forslagene til forbedring spænder fra idefase til gennemførelsesfase.

Downloads

Published

25-08-2023

How to Cite

Have, S. (2023). Grøn omstilling kræver ny tilgang til infrastrukturbeslutninger: Udvidet resumé. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 30. Retrieved from https://journals.aau.dk/index.php/td/article/view/7961

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning